Refik Ülgen Bodrum Belediye Başkanlığı Aday Adaylığı Açıklamasını Yaptı
Ülgen:“Dünyanın hiçbir yerinde bu kadar tarihi, kültürel ve doğal değerler bir araya gelip böyle bir hazine oluşturmamıştır.”
Tarih: 24.10.2018 10:24:52/ 1231okunma / 0yorum

Refik Ülgen yaptığı açıklamada “2019 Mart ayı içerisinde halkımız Belediye Başkanını ve Meclis Üyelerini seçmek üzere sandığa gidecek. Seçim hazırlıklarının yapıldığı şu günlerde ülkemiz tarihsel bir süreçten geçmektedir.

 Sosyal ve ekonomik sorunların huzurumuzu ve iç barışımızı tehdit eder boyuta ulaştığı,

 Milyonlarca insanımızın açlık ve yoksulluk sınırında yaşamaya mahkum edildiği,

 Çocuklarımızın geleceğinin belirsiz gençlerimizin büyük bir bölümünün işsiz ve ümitsiz olduğu,

 Basın özgürlüğünün tahrip edildiği,

 Adaletin eşit dağıtılmadığı,

 Temel hak ve özgürlüklerin kısıtlanıp kuşatıldığı,

 Emek, barış ve demokrasi güçlerinin susturulduğu,

 Cumhuriyetimizin temel ilke ve değerlerine açıktan saldırıların yaşandığı koşullarda yine de;

 Mustafa Kemal Atatürk´ün kurduğu Cumhuriyet Halk Partisi yani partimiz, en direngen haliyle tüm olumsuzluklara rağmen dimdik ayakta ve mücadeleye devam etmektedir.

 Şahsım da; bu mücadelenin bir parçası olarak Cumhuriyet Halk Partisi örgütlülüğü içinde önümüzdeki yerel seçimde; görev verilmesi halinde bir nöbet değişimi olarak gördüğüm Bodrum Belediye Başkanlığına talip olduğumu ve bu çerçevede aday adaylığımı açıklamaktan onur duyuyorum.

 

Bu göreve neden talip olduğumu en yalın haliyle ifade etmek istersem;

Gazi Mustafa Kemal Atatürk´ün kurduğu şanlı Cumhuriyet Halk Partisinden belediye başkan adaylığı onuruna erişmek başlı başına yeterli bir sebep değil midir?...

 

Kaldı ki;

Bodrum Belediye Başkanlığı, bütün CHP´li arkadaşlarımın CHP´ye gönül vermiş insanların büyük bir onur, aşk ve şevkle yapacağı görevdir. Görev verilirse Bodrum Belediye Başkanlığı nöbetini devralmaya hazır olduğumu huzurlarınızda açıklamak istiyorum.

  Belediye başkanlığı adaylığımın kesinleşmesi halinde detaylarını daha sonra açıklayacağım projelerimin ana başlıklarını sizlerle paylaşmak istiyorum.

 Dünyada son yirmi yıldır ekonomi ve teknolojinin öncülük ettiği, siyaset ve yönetimin de arkasından sürüklendiği farklı bir değişim ve dönüşüm yaşanmaktadır.

 Hemen her kurum ve sistem yeniden yapılanmak ve yenilenmek zorunda kalıyor.

 Bu etkileşimlerin oluşturduğu, değişim ve dönüşümün adına da küreselleşme deniyor.

 Ekonomi hem küresel sistemde, hem de ulusal alanda değişimin temel faktörüdür. Yerel alanda ekonomik kalkınma, siyasal bütünleşme ve yönetsel uyum bakımından oldukça önem TAŞIMAKTADIR.

Partimiz siyasal ve demokratik açıdan yerel alanın güçlenmesine büyük önem vermektedir.

Yerel alan, ulusal alandan daha fazla bireyin kendi ‘yaşamına sahip çıkma´ alanıdır. Bu nedenle temel sloganımız YAŞAMINA SAHİP ÇIK şeklinde olacaktır.

Hem genel demokratik sistemde hem de yerel sistemde birey, özgür iradesiyle alınan kararlara etki etmeli ve kendi yaşamını kendisi biçimlendirmelidir. 

Bizim belediye yönetimimizde yurttaş sorgulayan, biçimlendiren ve yönlendiren olacaktır.

Açıklık, şeffaflık ve etkileşim olanaklarıyla daha kaliteli kamu hizmeti sunma imkanını arttıran, E-belediyeciliği hayata geçirmeyi planlıyoruz.

İnsan kaynağı planlaması yaparak bir yandan etkinlik ve verimliliği arttıracak diğer yanıyla güler yüzlü bir personel modelini hayata geçirmeyi düşünüyorum.

Ortak akla dayalı bir yönetim modelini kurgulamak üzere Bodrum´un tüm toplumsal dinamiklerinden yararlanmayı önemsiyorum.

Mevzuatta tanımlanan işleri yapmakla yetinen bir belediye başkanı olmayı düşünmüyorum. Çünkü;

Halkımızın talepleri çoğu zaman mevzuatı aşan yerele özgü gelenek ve göreneklerle harmanlanmış, kendine özgü taleplerdir.

‘Bu falanca kurumun işi, gidin onlara müracaat edin´ deme lüksüne sahip olmayan bir başkan olmayı arzuluyorum.

Zira; belediye başkanı halkın her türlü sorununu çözen ve derdine derman olan önder konumundadır.

Dolayısıyla halktan gelen talepleri karşılamak zorundadır.

Söylemek istediğim şey hedef ve sonuç odaklı bir başkanlık ve modern, etkin, verimli bir personel yönetimi modeli…

Kaynak, üretim ve hizmet sorumluluğunu birlikte ele alınmasını sağlayan katılımcı aktif yurttaşların olacağı yeni bir sitemi hedeflemekteyim.

Detaylarını daha sonra açıklayacağım E-belediyeciliği kamu yararı ile bağdaştıran bir mobil belediyeciliği gerçekleştirmeyi amaçlıyorum.

Belli kişi ve toplulukların belediyeyi kontrol tekeline hiçbir şekilde izin vermemeyi ve uzlaşmayı kolaylaştıracak tam ve sürekli katılan ve denetleyen güçlü yerel kontrolün olduğu, SAYDAM, ESNEK, DENETLENEBİLİR ve HESAP VEREBİLİR bir belediyecilik modeline doğru gidişin önünü açmayı hedefliyorum.

Yani halkımızın yerel ve ortak ihtiyacı karşılanırken, bizim yönetimimizde, halk yönetime ortak edilecek, aynı zamanda katılarak söz ve karar sahibi olması esas alınacaktır.

 

Değerli yol arkadaşlarım;

Bodrum´umuzun doğal, kültürel ve tarihsel birikimleri en büyük hazinemizdir.

Bunun farkında ve bilincinde olarak;

Bodrum´un daha da gelişmesi ve ilerlemesi çevreye ve doğaya saygılı kalması; yerelliğini, kültürünü, doğasını ve tarihsel kimliğini koruyarak sağlıklı ve sürdürülebilir bir yaşamı insanlarına sunabilmek en büyük arzumdur.

-Bildiğiniz gibi dünyanın yedi harikasından biri olan Mousselleum (Mozelyum), Bodrum Kalesi,

Antik Halikarnassos, Kaya Mezarları, Leleg Yolu, Pedesa, Mavi yolun el değmemiş koyları,

Karaada, Sedef Adası, Kısebükü, Küdür, projelendirilmesi halinde Güvercinlik Ormanları ve Gökova´ya kadar uzanan sahil bandının hepsi Bodrum´dadır.

 Dünyanın hiçbir yerinde bu kadar tarihi, kültürel ve doğal değerler bir araya gelip böyle bir hazine oluşturmamıştır.

 Yapılacak şey bellidir;

 Coğrafi sınırların kalktığı bir dünyada üstünde bulunduğumuz bu değerleri koruyarak Bodrum´a gelir getirecek şekilde BUNLARDAN yararlanmaktır.

 Belediye, tüm bu ve henüz yer altında bulunan değerlerin gün yüzüne çıkartılarak özel sektörle iş birliği içinde bütün Türkiye´ye ve dünyaya rekabetçi bir anlayışla pazarlamayı öncelikli amaç haline getirmelidir.

 Belediye; yasaların kendisine yüklemiş olduğu hizmetleri elbette yerine getirmeye devam edecektir.

 

Ancak;

 Belediye aynı zamanda, belediye dışı ilişkileri, iletişimi özellikle de özel sektörle ilişkileri Bodrum´da yaşayanları temel referans kabul ederek geniş bir ölçekte sağlamalı ve dünyaya açılmalıdır.

 Saydığım her bir değeri projelendirip Türkiye ve dünyaya tanıtmak ve doğru pazarlamak Bodrum´a yapılabilecek en büyük hizmettir.

 

Değerli Bodrumlular;

 Görev verilip başkan olmam halinde, yurttaşa karşı yönetim yerine, yurttaşlar yönetimini hedefliyorum. Yönetime katılımın özendirilmesi için gerekli tüm sistemleri hayata geçireceğiz.

 Çünkü, halkın gerçek katılımı Bodrum´luları bütünleştirir ve birleştirir. Böylelikle Bodrum´un topyekün kalkınması mümkün olabilir.

 

Bu çerçevede;

 Bodrum´un geleceğini etkileyecek her türlü önemli projede halka danışmayı, yani referandumu esas alacağımızı belirtmek istiyorum.

 Kent planlamasında her türlü veriye dayanılarak Bodrum´un bütün paydaşlarının söz ve karar sahibi olacağı çoğulcu bir yönetimi devreye sokmayı planlıyoruz.

 Gençlerden, kadınlardan, çocuklardan ve toplumun tüm dezavantajlı gruplarından oluşacak geniş kapsamlı bir konseyin belediye ile imzalayacağı ‘KENTSEL HAKLAR, ÖDEVLER, YÖNETİME VE KARARLARA KATILIM´ belgesini imzalayarak tüm önemli proje ve kararların bu belge çerçevesinde hayata geçirileceğinin sözünü veriyorum.

 Sonrasında, bu temsilcilerin;

 Uygulamasını denetleyeceği uygulamalı bir rehberi bu paydaşlarla birlikte kaleme alıp ilan etme amacındayız.

 Bu rehber, Bodrum´umuzu taş, demir, katran ve çimento karmaşası haline getirilmesinden korumayı ve tarihsel, kültürel, doğal ve turistik değer ve birikimlerimizi geçmişten miras, gelecekten emanet kabul ederek modern hayatla uyumlu olacak şekilde yaşama ve çalışma alanları yaratmayı; bu da, kentimizin bozulmasına ve çürümesine karşı korunmasını sağlayacaktır.

 

Değerli yoldaşlarım;

 Bodrum dışlama yeri değil, barış ve uygarlık alanıdır. Dolayısıyla çocukları, gençleri, engellileri, kadınları ve tüm dezavantajlı grupları koruyacak ve sosyal yaşama katılmalarını kolaylaştıracak tüm önlemleri hiç vakit geçirmeksizin almak zorundayız.

 

Değerli dostlarım;

 Yerel demokrasiyi yaşam biçimi haline getirmeliyiz.

 Çünkü bana göre yerel demokrasi, belediyenin karar süreçlerine sade yurttaşın ve diğer aktörlerin etki edebildiği, farklı düşüncelerin birlikte yaşama becerisini geliştirebildiği, toplumsal ve siyasi sorunlara dayanışma içerisinde yerel çözümlerin üretilebildiği bir alandır.

 Ben Bütün Bodrum´luların yardımlaşma ve iş birliği duygularının gelişmesine hizmet edeceğimi belirtmek istiyorum.

 

Değerli yol arkadaşlarım;

 Farkındalık yaratacak her projeyi önemli ve değerli kabul edeceğiz. Bu anlamda herkesin ve her kesimin ana hatlarını belirlediğimiz alanlarda yapacağı tüm katkılara açık olan bir sistem kuracağız.

Yine, adaylığımın kesinleşmesi halinde detaylarını daha sonra açıklayacağım bazı konulara kısaca değinmek istiyorum.

 Geleneksel yemek okulları, el sanatları, tohumculuk okulu, sörf, yelken, yüzme, futbol, su topu branşlarını içeren spor okulları kurmaya öncülük edeceğiz.

 Kadın kooperatiflerinin kurulması ve geliştirilmesi için her türlü desteği sağlayacağız.

 Zeytin, mandalina, üzüm, Bodrum´da yetişen ve yetişmesi muhtemel tüm ürünlerin markalaşmasını sağlayacak şekilde belediye-üretici ilişkisini DESTEKLEYECEK ve GELİŞTİRECEK; Anadolu´da bulunan tohumları getirtip, filizlendirip, ücretsiz olarak dağıtacak bir Üretici-Belediye Ağı kurmayı planlıyoruz.

 Bu bakış açısıyla çeşitli nedenlerle üretmekten vazgeçen çiftçi ve köylülerimizin yeniden üretmelerini sağlayacak destekleyici projeler gerçekleştireceğiz.

 Bodrum´un ihtiyaç duyduğu alt yapı hizmetlerinin yerine getirilmesi belediyenin asli işlerindendir. Bunun yanı sıra düğün salonları, pazar yerleri ve diğer bütün hizmetleri elbette yerine getireceğiz.

 Bunların yanında esas değinmek istediğim nokta Bodrum´un bir festivaller kenti olması hayalimdir. Neden Oscar töreni Bodrum´da yapılmasın?

 Bunun gibi ulusal ve uluslararası düzeydeki tüm kültür, sanat, spor ve kongre organizasyonlarının Bodrum´da yapılması için gerekli tüm enerji ve birikimimizi bu doğrultuda kullanacağız.

 

Değerli yol arkadaşlarım;

 Size çok da ayrıntılarına girmediğim daha çok da yüzeysel olarak geçtiğim ama esas olarak belediye başkanı adaylığım kesinleştiğinde burada belirttiğim ve hazırlıklarını yaptığımız ancak zamanınızı almamak için değinmediğim bütün bu projeleri gerçekleştirecek öz güvene sahip olduğumu, ciddi bir ekip ruhu ile ve Bodrum´un tüm paydaşlarının katılımıyla bu işleri gerçekleştirme iradesine sahip olduğumu bilmenizi istiyorum.

 Sözlerime son verirken diğer bütün aday adayı arkadaşlarıma yürekten başarı dileklerimi sunuyor, gönlünüzden, halinizden, dilinizden anlayan bir belediye başkanı olacağıma inanmanızı istiyorum. Hepinize teşekkür ediyor, sevgi ve saygılar sunuyorum.” dedi.

 
Kaynak:

Okuyucu Yorumları (0 yorum)
Adınız Soyadınız *
E-Posta *
 
Telefon
Güvenlik *
Yenile
 
Yorumunuz *
Ömer Özmen: Hizmetlerimizi Sorgulayacak Son Kurum CHP´dir…
Ömer Özmen: Hizmetlerimizi Sorgulayacak Son Kurum CHP´dir…
AK Parti Hükümetimizin Bodrum Yarımadasında devam eden yatırımlarına istinaden CHP´nin yaptığı talihsiz açıklama, Bodrum kamuoyuna yanlış bilgi vermekten öteye geçmez diyen Ömer Özmen, “Bodrum´u yaklaşık 25 yıldır yönetip, bugüne kadar taş üstüne taş koymayan CHP´nin bu açıklamaları bizleri gülümsetmekten öteye geçmiyor.” dedi.
Kocadon: “Muğla Değişim İstiyor”
Kocadon: “Muğla Değişim İstiyor”
Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı aday adayı Mehmet Kocadon, merkez ilçe Menteşe´de parti yönetimi ve Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş ile bir araya geldi.
Tahir Ateş: Birlikte Çalışalım, Üretelim, Hayata Geçirelim…
Tahir Ateş: Birlikte Çalışalım, Üretelim, Hayata Geçirelim…
AK Parti Bodrum İlçe Teşkilatının başkan aday adaylarından Dr.Tahir Ateş, ilçe binasında aday adaylığını açıklayan basın toplantısı yaptı.
Milas´ta 2014 Yılında CHP´nin Aday Adayı AK Parti´den Aday Adayı Oldu
Milas´ta 2014 Yılında CHP´nin Aday Adayı AK Parti´den Aday Adayı Oldu
Muğla´nın Milas ilçesinde Büyükşehir Belediyesi Mezbaha Tesisi´nde veterinerlik görevini yürüten Barış Saylak, AK Parti´den Milas Belediye Başkanlığı için aday adaylığı başvurusunda bulundu.
Ahmet Aras Da Ön Seçim Diyor
Ahmet Aras Da Ön Seçim Diyor
CHP´den Bodrum Belediye Başkanı Adaylığı için seçim çalışmalarını sürdüren Ahmet Aras, partililer ile yapmış olduğu görüşmeler ve değerlendirmeler sonrasında, aday belirleme sürecinde “ön seçim” yapılmasının önemli olduğunu ifade etti.
Murat Naci Yavuz Aday Adaylığını Açıkladı…
Murat Naci Yavuz Aday Adaylığını Açıkladı…
AK Parti Bodrum İlçe Teşkilatı´nda ilk belediye başkan aday adaylığı başvurusunu yapan turizmci Murat Naci Yavuz oldu.
Yeni Başkan Aydan Korkmaz İle İlk Yönetim Kurulu
Yeni Başkan Aydan Korkmaz İle İlk Yönetim Kurulu
AK Parti Bodrum Kadın Kolları, Yeni Başkan Aydan Korkmaz İle İlk Yönetim Kurulu Toplantısını Yaptı.
Muğla´yı Seçilmişlerle Yöneteceğiz
Muğla´yı Seçilmişlerle Yöneteceğiz
2016 yılında “Sevdamız Muğla!” sloganıyla Muğla Büyükşehir Belediyesi Adaylığı için yola çıkan ve geçtiğimiz günlerde Muğla´da adaylık başvurusu yapan Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon çalışmalarını sürdürüyor.
Başkan Kocadon Datçalılarla Bir Araya Geldi
Başkan Kocadon Datçalılarla Bir Araya Geldi
Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı için yola çıkan Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, Muğla il genelinde gerçekleştirdiği ziyaretlerine Datça´da devam etti.
Zeybekoğlu, Kılıçdaroğlu´nun Sözlerine Açıklık Getirdi
Zeybekoğlu, Kılıçdaroğlu´nun Sözlerine Açıklık Getirdi
Adem Zeybekoğlu, “İzmir, Eskişehir, Aydın ve tabi ki bizimde yaşadığımız Muğla yaşanacak ve en çok ziyaret edilen şehirlerdir.
Mete: “Kılıçdaroğlu´nu Yalancı Durumuna Düşürdüler”
Mete: “Kılıçdaroğlu´nu Yalancı Durumuna Düşürdüler”
AK Parti Muğla İl Başkanı Kadem Mete, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu´nun bir televizyon programında "Muğla´nın bütün ilçelerine okul yaptık" açıklamasına atıfta bulunarak, "Muğla´da Büyükşehirin yaptığı tek bir okul yoktur. Bu yanlış bilgilerle Genel Başkanlarını yalancı durumuna düşürdüler" dedi.
Ömer Özmen: Aday Adaylığı Sürecimiz Başladı...
Ömer Özmen: Aday Adaylığı Sürecimiz Başladı...
AK Parti Bodrum İlçe Başkanı Ömer Özmen, yaptığı basın açıklamasında aday adaylık başvurularının 5 Kasım - 3 Aralık günleri arasında alınacağını ifade etti.
Ali Öztürk Sosyal Medyadan Seslendi
Ali Öztürk Sosyal Medyadan Seslendi
Bodrum Belediye Başkan aday adayı Ali Öztürk sosyal medya üzerinden açıklamalarda bulundu “Ben projelerimle geliyorum” dedi
Refik Ülgen´den Destek Çağrısı
Refik Ülgen´den Destek Çağrısı
Bodrum Belediye Başkan Aday Adayı Refik Ülgen aday adaylığı için bir açıklama daha yaptı
Ak Parti Kadın Kolarında Bayrak Değişimi
Ak Parti Kadın Kolarında Bayrak Değişimi
AK Parti Bodrum Kadın Kolları Başkanı Hülya Metin´in istifasıyla boşalan göreve, Ankara´da yapılan görüşmeler sonrasında Aydan Korkmaz atandı.
Kocadon "Oynanmamış Maç Kazanılmış Değildir"
Kocadon "Oynanmamış Maç Kazanılmış Değildir"
Kocadon, en çok oyu alarak seçimi kazanacağını da ifade ederek, “Sizlerin teveccühü, partimizin oluru ile eğer bu görev bize verilirse, tüm tecrübemi ve birikimimi hizmetten yana kullanacağım.
Kocadon, İlk Ziyaretini Milas´a Yaptı
Kocadon, İlk Ziyaretini Milas´a Yaptı
- Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı aday adayı Mehmet Kocadon, Milas´a giderek bir dizi ziyaretlerde bulundu.
Aras: Yaratacağımız Sinerji İle Başaramayacağımız Hiçbir Şey Kalmayacak
Aras: Yaratacağımız Sinerji İle Başaramayacağımız Hiçbir Şey Kalmayacak
Cumhuriyet Halk Partisi´nden Bodrum Belediye Başkanlığına talip olan Ahmet Aras, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenleri sonrası düzenlediği basın toplantısında Bodrum ile ilgili hazırladığı proje ve çalışmaları hakkında bilgi verdi.
Sandras Suyu Projesi Yıl Sonu Tamamlanıyor
Sandras Suyu Projesi Yıl Sonu Tamamlanıyor
Muğla Ak Parti İl Başkanlığı´nda, İl Başkanı Kadem Mete ve Ak Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan, 2005 yılında çalışmalarına başlanılan ve adeta yılan hikayesine dönen Sandras Suyu Projesi´nin 2018 yılı sonu itibariyle tamamlanacağını açıkladı.
Bodrum´un 12 Ay Turizm Hedefine Termal Su Desteği
Bodrum´un 12 Ay Turizm Hedefine Termal Su Desteği
Başta Bodrum olmak üzere Muğla´nın yeraltı değerlerinden ‘Terman Su´ kaynaklarının bulunduğu kıyıların raporu AK Parti İlçe Başkanı Ömer Özmen tarafından, Muğla Valisi Esengül Civelek´e sunuldu.
Ayhan Ongun Bodrum Belediye Meclis Üyeliği Aday Adaylığı İçin Başvurusunu Yaptı
Ayhan Ongun Bodrum Belediye Meclis Üyeliği Aday Adaylığı İçin Başvurusunu Yaptı
Demokratik yöntemlerle aday belirlenmesini savunan biri olarak bu göreve talip olan tüm aday adaylarına başarılar diliyorum
Mehmet Kocadon´dan Miting Gibi Aday Adaylığı Açıklaması
Mehmet Kocadon´dan Miting Gibi Aday Adaylığı Açıklaması
"Muğla kazanacak!" sloganıyla 2019 yerel seçim çalışmalarını başlatan Mehmet Kocadon, Cumhuriyet Halk Partisi Muğla İl Başkanlığına giderek Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı Aday Adaylığı başvurusunu yaptı. Muğla ve ilçelerinden yüzlerce partili ve vatandaş da Mehmet Kocadon´a destek olmak için parti binası önünde toplandı.
Ahmet Aras´ dan Aday Adaylığı Basın Açıklaması
Ahmet Aras´ dan Aday Adaylığı Basın Açıklaması
Genç, dinamik, aydın, Atatürk İlke ve İnkılaplarına gönülden bağlı güçlü bir ekiple Bodrum´u yönetmeye talip olduğunu ifade eden Ahmet Aras, 17 Ekim Çarşamba günü 13:30´da CHP Bodrum İlçe Başkanlığı önünde basın açıklaması yaptı. Bodrum Belediye Başkanı ve CHP Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Aday Adayı Mehmet Kocadon da basın açıklamasına katılarak "Aras´a ve aday olan bütün arkadaşlarıma başarılar diliyorum” dedi.
Mehmet Kocadon Büyükşehir Aday Adayı
Mehmet Kocadon Büyükşehir Aday Adayı
Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon büyükşehir aday adaylığı için açıklama yayınladı
Başlangıç Tarihi
Bitiş Tarihi
Muğla için namaz vakitleri
İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsi
06:31 08:11 13:19 15:50 18:08 19:36
Çok Okunanlar
Çok Yorumlananlar
Bize karşı silah taşıyan, bizden değildir

Hz. Muhammed
Adamın biri varmış 2. dönem kurtarmış. :)

deneme
Taze deniz ürünlerini hava geçirmez ve kapaklı bir kap içinde buzdolabında saklayın. En fazla iki gün içinde tüketin. Dondurulmuş deniz ürünlerini alışveriş sonrasında orijinal ambalajında derin dondurucuya koyun.

Deniz Ürünleri Tarifleri İle İlgili Püf Noktaları
Biyografi
Tüm Biyografiler