Refik Ülgen Bodrum Belediye Başkanlığı Aday Adaylığı Açıklamasını Yaptı
Ülgen:“Dünyanın hiçbir yerinde bu kadar tarihi, kültürel ve doğal değerler bir araya gelip böyle bir hazine oluşturmamıştır.”
Tarih: 24.10.2018 10:24:52/ 1467okunma / 0yorum

Refik Ülgen yaptığı açıklamada “2019 Mart ayı içerisinde halkımız Belediye Başkanını ve Meclis Üyelerini seçmek üzere sandığa gidecek. Seçim hazırlıklarının yapıldığı şu günlerde ülkemiz tarihsel bir süreçten geçmektedir.

 Sosyal ve ekonomik sorunların huzurumuzu ve iç barışımızı tehdit eder boyuta ulaştığı,

 Milyonlarca insanımızın açlık ve yoksulluk sınırında yaşamaya mahkum edildiği,

 Çocuklarımızın geleceğinin belirsiz gençlerimizin büyük bir bölümünün işsiz ve ümitsiz olduğu,

 Basın özgürlüğünün tahrip edildiği,

 Adaletin eşit dağıtılmadığı,

 Temel hak ve özgürlüklerin kısıtlanıp kuşatıldığı,

 Emek, barış ve demokrasi güçlerinin susturulduğu,

 Cumhuriyetimizin temel ilke ve değerlerine açıktan saldırıların yaşandığı koşullarda yine de;

 Mustafa Kemal Atatürk´ün kurduğu Cumhuriyet Halk Partisi yani partimiz, en direngen haliyle tüm olumsuzluklara rağmen dimdik ayakta ve mücadeleye devam etmektedir.

 Şahsım da; bu mücadelenin bir parçası olarak Cumhuriyet Halk Partisi örgütlülüğü içinde önümüzdeki yerel seçimde; görev verilmesi halinde bir nöbet değişimi olarak gördüğüm Bodrum Belediye Başkanlığına talip olduğumu ve bu çerçevede aday adaylığımı açıklamaktan onur duyuyorum.

 

Bu göreve neden talip olduğumu en yalın haliyle ifade etmek istersem;

Gazi Mustafa Kemal Atatürk´ün kurduğu şanlı Cumhuriyet Halk Partisinden belediye başkan adaylığı onuruna erişmek başlı başına yeterli bir sebep değil midir?...

 

Kaldı ki;

Bodrum Belediye Başkanlığı, bütün CHP´li arkadaşlarımın CHP´ye gönül vermiş insanların büyük bir onur, aşk ve şevkle yapacağı görevdir. Görev verilirse Bodrum Belediye Başkanlığı nöbetini devralmaya hazır olduğumu huzurlarınızda açıklamak istiyorum.

  Belediye başkanlığı adaylığımın kesinleşmesi halinde detaylarını daha sonra açıklayacağım projelerimin ana başlıklarını sizlerle paylaşmak istiyorum.

 Dünyada son yirmi yıldır ekonomi ve teknolojinin öncülük ettiği, siyaset ve yönetimin de arkasından sürüklendiği farklı bir değişim ve dönüşüm yaşanmaktadır.

 Hemen her kurum ve sistem yeniden yapılanmak ve yenilenmek zorunda kalıyor.

 Bu etkileşimlerin oluşturduğu, değişim ve dönüşümün adına da küreselleşme deniyor.

 Ekonomi hem küresel sistemde, hem de ulusal alanda değişimin temel faktörüdür. Yerel alanda ekonomik kalkınma, siyasal bütünleşme ve yönetsel uyum bakımından oldukça önem TAŞIMAKTADIR.

Partimiz siyasal ve demokratik açıdan yerel alanın güçlenmesine büyük önem vermektedir.

Yerel alan, ulusal alandan daha fazla bireyin kendi ‘yaşamına sahip çıkma´ alanıdır. Bu nedenle temel sloganımız YAŞAMINA SAHİP ÇIK şeklinde olacaktır.

Hem genel demokratik sistemde hem de yerel sistemde birey, özgür iradesiyle alınan kararlara etki etmeli ve kendi yaşamını kendisi biçimlendirmelidir. 

Bizim belediye yönetimimizde yurttaş sorgulayan, biçimlendiren ve yönlendiren olacaktır.

Açıklık, şeffaflık ve etkileşim olanaklarıyla daha kaliteli kamu hizmeti sunma imkanını arttıran, E-belediyeciliği hayata geçirmeyi planlıyoruz.

İnsan kaynağı planlaması yaparak bir yandan etkinlik ve verimliliği arttıracak diğer yanıyla güler yüzlü bir personel modelini hayata geçirmeyi düşünüyorum.

Ortak akla dayalı bir yönetim modelini kurgulamak üzere Bodrum´un tüm toplumsal dinamiklerinden yararlanmayı önemsiyorum.

Mevzuatta tanımlanan işleri yapmakla yetinen bir belediye başkanı olmayı düşünmüyorum. Çünkü;

Halkımızın talepleri çoğu zaman mevzuatı aşan yerele özgü gelenek ve göreneklerle harmanlanmış, kendine özgü taleplerdir.

‘Bu falanca kurumun işi, gidin onlara müracaat edin´ deme lüksüne sahip olmayan bir başkan olmayı arzuluyorum.

Zira; belediye başkanı halkın her türlü sorununu çözen ve derdine derman olan önder konumundadır.

Dolayısıyla halktan gelen talepleri karşılamak zorundadır.

Söylemek istediğim şey hedef ve sonuç odaklı bir başkanlık ve modern, etkin, verimli bir personel yönetimi modeli…

Kaynak, üretim ve hizmet sorumluluğunu birlikte ele alınmasını sağlayan katılımcı aktif yurttaşların olacağı yeni bir sitemi hedeflemekteyim.

Detaylarını daha sonra açıklayacağım E-belediyeciliği kamu yararı ile bağdaştıran bir mobil belediyeciliği gerçekleştirmeyi amaçlıyorum.

Belli kişi ve toplulukların belediyeyi kontrol tekeline hiçbir şekilde izin vermemeyi ve uzlaşmayı kolaylaştıracak tam ve sürekli katılan ve denetleyen güçlü yerel kontrolün olduğu, SAYDAM, ESNEK, DENETLENEBİLİR ve HESAP VEREBİLİR bir belediyecilik modeline doğru gidişin önünü açmayı hedefliyorum.

Yani halkımızın yerel ve ortak ihtiyacı karşılanırken, bizim yönetimimizde, halk yönetime ortak edilecek, aynı zamanda katılarak söz ve karar sahibi olması esas alınacaktır.

 

Değerli yol arkadaşlarım;

Bodrum´umuzun doğal, kültürel ve tarihsel birikimleri en büyük hazinemizdir.

Bunun farkında ve bilincinde olarak;

Bodrum´un daha da gelişmesi ve ilerlemesi çevreye ve doğaya saygılı kalması; yerelliğini, kültürünü, doğasını ve tarihsel kimliğini koruyarak sağlıklı ve sürdürülebilir bir yaşamı insanlarına sunabilmek en büyük arzumdur.

-Bildiğiniz gibi dünyanın yedi harikasından biri olan Mousselleum (Mozelyum), Bodrum Kalesi,

Antik Halikarnassos, Kaya Mezarları, Leleg Yolu, Pedesa, Mavi yolun el değmemiş koyları,

Karaada, Sedef Adası, Kısebükü, Küdür, projelendirilmesi halinde Güvercinlik Ormanları ve Gökova´ya kadar uzanan sahil bandının hepsi Bodrum´dadır.

 Dünyanın hiçbir yerinde bu kadar tarihi, kültürel ve doğal değerler bir araya gelip böyle bir hazine oluşturmamıştır.

 Yapılacak şey bellidir;

 Coğrafi sınırların kalktığı bir dünyada üstünde bulunduğumuz bu değerleri koruyarak Bodrum´a gelir getirecek şekilde BUNLARDAN yararlanmaktır.

 Belediye, tüm bu ve henüz yer altında bulunan değerlerin gün yüzüne çıkartılarak özel sektörle iş birliği içinde bütün Türkiye´ye ve dünyaya rekabetçi bir anlayışla pazarlamayı öncelikli amaç haline getirmelidir.

 Belediye; yasaların kendisine yüklemiş olduğu hizmetleri elbette yerine getirmeye devam edecektir.

 

Ancak;

 Belediye aynı zamanda, belediye dışı ilişkileri, iletişimi özellikle de özel sektörle ilişkileri Bodrum´da yaşayanları temel referans kabul ederek geniş bir ölçekte sağlamalı ve dünyaya açılmalıdır.

 Saydığım her bir değeri projelendirip Türkiye ve dünyaya tanıtmak ve doğru pazarlamak Bodrum´a yapılabilecek en büyük hizmettir.

 

Değerli Bodrumlular;

 Görev verilip başkan olmam halinde, yurttaşa karşı yönetim yerine, yurttaşlar yönetimini hedefliyorum. Yönetime katılımın özendirilmesi için gerekli tüm sistemleri hayata geçireceğiz.

 Çünkü, halkın gerçek katılımı Bodrum´luları bütünleştirir ve birleştirir. Böylelikle Bodrum´un topyekün kalkınması mümkün olabilir.

 

Bu çerçevede;

 Bodrum´un geleceğini etkileyecek her türlü önemli projede halka danışmayı, yani referandumu esas alacağımızı belirtmek istiyorum.

 Kent planlamasında her türlü veriye dayanılarak Bodrum´un bütün paydaşlarının söz ve karar sahibi olacağı çoğulcu bir yönetimi devreye sokmayı planlıyoruz.

 Gençlerden, kadınlardan, çocuklardan ve toplumun tüm dezavantajlı gruplarından oluşacak geniş kapsamlı bir konseyin belediye ile imzalayacağı ‘KENTSEL HAKLAR, ÖDEVLER, YÖNETİME VE KARARLARA KATILIM´ belgesini imzalayarak tüm önemli proje ve kararların bu belge çerçevesinde hayata geçirileceğinin sözünü veriyorum.

 Sonrasında, bu temsilcilerin;

 Uygulamasını denetleyeceği uygulamalı bir rehberi bu paydaşlarla birlikte kaleme alıp ilan etme amacındayız.

 Bu rehber, Bodrum´umuzu taş, demir, katran ve çimento karmaşası haline getirilmesinden korumayı ve tarihsel, kültürel, doğal ve turistik değer ve birikimlerimizi geçmişten miras, gelecekten emanet kabul ederek modern hayatla uyumlu olacak şekilde yaşama ve çalışma alanları yaratmayı; bu da, kentimizin bozulmasına ve çürümesine karşı korunmasını sağlayacaktır.

 

Değerli yoldaşlarım;

 Bodrum dışlama yeri değil, barış ve uygarlık alanıdır. Dolayısıyla çocukları, gençleri, engellileri, kadınları ve tüm dezavantajlı grupları koruyacak ve sosyal yaşama katılmalarını kolaylaştıracak tüm önlemleri hiç vakit geçirmeksizin almak zorundayız.

 

Değerli dostlarım;

 Yerel demokrasiyi yaşam biçimi haline getirmeliyiz.

 Çünkü bana göre yerel demokrasi, belediyenin karar süreçlerine sade yurttaşın ve diğer aktörlerin etki edebildiği, farklı düşüncelerin birlikte yaşama becerisini geliştirebildiği, toplumsal ve siyasi sorunlara dayanışma içerisinde yerel çözümlerin üretilebildiği bir alandır.

 Ben Bütün Bodrum´luların yardımlaşma ve iş birliği duygularının gelişmesine hizmet edeceğimi belirtmek istiyorum.

 

Değerli yol arkadaşlarım;

 Farkındalık yaratacak her projeyi önemli ve değerli kabul edeceğiz. Bu anlamda herkesin ve her kesimin ana hatlarını belirlediğimiz alanlarda yapacağı tüm katkılara açık olan bir sistem kuracağız.

Yine, adaylığımın kesinleşmesi halinde detaylarını daha sonra açıklayacağım bazı konulara kısaca değinmek istiyorum.

 Geleneksel yemek okulları, el sanatları, tohumculuk okulu, sörf, yelken, yüzme, futbol, su topu branşlarını içeren spor okulları kurmaya öncülük edeceğiz.

 Kadın kooperatiflerinin kurulması ve geliştirilmesi için her türlü desteği sağlayacağız.

 Zeytin, mandalina, üzüm, Bodrum´da yetişen ve yetişmesi muhtemel tüm ürünlerin markalaşmasını sağlayacak şekilde belediye-üretici ilişkisini DESTEKLEYECEK ve GELİŞTİRECEK; Anadolu´da bulunan tohumları getirtip, filizlendirip, ücretsiz olarak dağıtacak bir Üretici-Belediye Ağı kurmayı planlıyoruz.

 Bu bakış açısıyla çeşitli nedenlerle üretmekten vazgeçen çiftçi ve köylülerimizin yeniden üretmelerini sağlayacak destekleyici projeler gerçekleştireceğiz.

 Bodrum´un ihtiyaç duyduğu alt yapı hizmetlerinin yerine getirilmesi belediyenin asli işlerindendir. Bunun yanı sıra düğün salonları, pazar yerleri ve diğer bütün hizmetleri elbette yerine getireceğiz.

 Bunların yanında esas değinmek istediğim nokta Bodrum´un bir festivaller kenti olması hayalimdir. Neden Oscar töreni Bodrum´da yapılmasın?

 Bunun gibi ulusal ve uluslararası düzeydeki tüm kültür, sanat, spor ve kongre organizasyonlarının Bodrum´da yapılması için gerekli tüm enerji ve birikimimizi bu doğrultuda kullanacağız.

 

Değerli yol arkadaşlarım;

 Size çok da ayrıntılarına girmediğim daha çok da yüzeysel olarak geçtiğim ama esas olarak belediye başkanı adaylığım kesinleştiğinde burada belirttiğim ve hazırlıklarını yaptığımız ancak zamanınızı almamak için değinmediğim bütün bu projeleri gerçekleştirecek öz güvene sahip olduğumu, ciddi bir ekip ruhu ile ve Bodrum´un tüm paydaşlarının katılımıyla bu işleri gerçekleştirme iradesine sahip olduğumu bilmenizi istiyorum.

 Sözlerime son verirken diğer bütün aday adayı arkadaşlarıma yürekten başarı dileklerimi sunuyor, gönlünüzden, halinizden, dilinizden anlayan bir belediye başkanı olacağıma inanmanızı istiyorum. Hepinize teşekkür ediyor, sevgi ve saygılar sunuyorum.” dedi.

 
Kaynak:

Okuyucu Yorumları (0 yorum)
Adınız Soyadınız *
E-Posta *
 
Telefon
Güvenlik *
Yenile
 
Yorumunuz *
Recai Seymen´den Basın Açıklaması
Recai Seymen´den Basın Açıklaması
Recai Seymen Bodrum hakkında çıkan bir takım söylentiler ve bilgi kirliliğine karşı basın açıklamasında bulundu
Mehmet Tosun: “Şahsımla İlgili Bir Kariyer Mücadelesinde Değilim”
Mehmet Tosun: “Şahsımla İlgili Bir Kariyer Mücadelesinde Değilim”
CHP-İYİ Parti´den Bodrum´a "özel model
İYİ Parti Başkan Adayı, CHP´den Gösterilirse Kaosa Yol Açar
İYİ Parti Başkan Adayı, CHP´den Gösterilirse Kaosa Yol Açar
Ahmet Aras; "İYİ Parti Başkan Adayı, CHP´den gösterilirse çözümden çok kaosa yol açar ” dedi.
Mehmet Tosun´a Davullu Zurnalı Karşılama
Mehmet Tosun´a Davullu Zurnalı Karşılama
İYİ Parti Bodrum Belediye Başkan Adayı Mehmet Tosun, gece gündüz demeden köşe bucak gezerek vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor.
AK Parti Bodrum Gazeteciler Günü mesajı yayımladı
AK Parti Bodrum Gazeteciler Günü mesajı yayımladı
AK Parti Bodrum İlçe Başkanı Ömer Özmen, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle bir kutlama mesajı yayımladı.
Milas´a Yeni Fuar Alanı Talebi
Milas´a Yeni Fuar Alanı Talebi
AK Parti heyeti, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli´yi ziyaret ederek Milas´a yeni fuar alanı talebinde bulundu.
CHP´li Aday Adayı 400 Kişiyle Birlikte İstifa Etti
CHP´li Aday Adayı 400 Kişiyle Birlikte İstifa Etti
CHP´li aday adayı: "Ölünceye kadar artık AK Parti´liyim"
Mehmet Tosun Halkla İç İçe, Halkın İçinde
Mehmet Tosun Halkla İç İçe, Halkın İçinde
“Halkla iç içe, halkın içinde” anlayışıyla seçim çalışmalarına tüm hızıyla devam eden İYİ Parti Bodrum Belediye Başkan Adayı Mehmet Tosun, Bodrum pazaryeri ve otogar esnafı ile vatandaşları ziyaret etti.
Belediye Başkan Adaylığı İçin Çıktığım Yolda Çalışmaya Devam Ediyorum
Belediye Başkan Adaylığı İçin Çıktığım Yolda Çalışmaya Devam Ediyorum
CHP Bodrum Belediye Başkan Aday Adayı Ahmet Aras “Belediye Başkan Adaylığı İçin Çıktığım Yolda Çalışmaya Devam Ediyorum”
Saylak´ın Adaylığı Netleşti
Saylak´ın Adaylığı Netleşti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Barış Saylak´ı özel olarak telefonla arayarak AK Parti Milas Belediye Başkanı Adayı olduğunun müjdesini verdi.
Mehmet Tosun Ziyaretlerine Devam Ediyor
Mehmet Tosun Ziyaretlerine Devam Ediyor
İYİ Parti Bodrum Belediye Başkan Adayı Mehmet Tosun, yoğun bir tempo ile çalışmalarına devam ediyor.
Ak Parti Bodrum, Yeni Yıla Emniyet Mensuplarıyla Birlikte Girdi
Ak Parti Bodrum, Yeni Yıla Emniyet Mensuplarıyla Birlikte Girdi
AK Parti Bodrum İlçe Teşkilatı, 2018´in son dakikalarında Bodrum´da görev yapan emniyet mensuplarıyla bir arada geçirdi.
AK Parti Bodrum yeni yıl dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
AK Parti Bodrum yeni yıl dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
AK Parti Bodrum İlçe Başkanı Ömer Özmen yeni yıl dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
Sivil Toplum Kuruluşlarından Başkan Acar´a Destek Açıklaması
Sivil Toplum Kuruluşlarından Başkan Acar´a Destek Açıklaması
Marmaris´te faaliyet gösteren 70´e yakın sivil toplum kuruluşu Belediye Başkanı Ali Acar´a destek açıklaması yaptı.
Sivil toplum kuruluşlarından Başkan Acar´a destek açıklaması
Sivil toplum kuruluşlarından Başkan Acar´a destek açıklaması
- Marmaris´te faaliyet gösteren 70´e yakın sivil toplum kuruluşu Belediye Başkanı Ali Acar´a destek açıklaması yaptı.
Milletvekili Gökcan: “Muğla AK Parti Olarak İddialıyız”
Milletvekili Gökcan: “Muğla AK Parti Olarak İddialıyız”
AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan çeşitli temaslarda bulunmak için Marmaris´e gitti.
Pazar Esnafından  Mehmet Tosun´a Büyük İlgi
Pazar Esnafından Mehmet Tosun´a Büyük İlgi
İYİ Parti Bodrum Belediye Başkanı Adayı Mehmet Tosun, Bodrum Yarımadası´nın çeşitli noktalarında gerçekleştirdiği ziyaretlerle vatandaşları dinlemeye devam ediyor.
Mehmet Tosun, Ziyaretlere Güvercinlik´ten Başladı…
Mehmet Tosun, Ziyaretlere Güvercinlik´ten Başladı…
İYİ Parti Bodrum Belediye Başkan Adayı Mehmet Tosun seçim çalışmalarına Bodrum´un giriş noktası Güvercinlik Mahallesi´nden başladı.
AK Parti – MHP ittifakıyla birlikte Bodrum ve Muğla´yı 2023´e taşıyacak
AK Parti – MHP ittifakıyla birlikte Bodrum ve Muğla´yı 2023´e taşıyacak
Bodrum´u AK Parti belediyecilik hizmetleriyle ve yatırımlarla buluşturmaya birkaç ay kaldığını ifade eden AK Parti Bodrum İlçe Başkanı Ömer Özmen, “AK Parti – MHP ittifakıyla birlikte Bodrum ve Muğla´yı 2023´e taşıyacak” dedi.
Batı Yolu Projesi Değerlendirmede
Batı Yolu Projesi Değerlendirmede
Milas Batı Yolu Projesi, değerlendirmeye alınarak uygunluğu tespit edilecek.
Geçmiş Dönem Başkanlarına Plaket
Geçmiş Dönem Başkanlarına Plaket
MHP Milas İlçe Başkanlığı´ndan Geçmiş Dönem Başkanlarına Plaket
Mehmet Tosun´dan Coşkulu Adaylık Açıklaması
Mehmet Tosun´dan Coşkulu Adaylık Açıklaması
Bodrum Belediye Başkanlığı için adaylık başvurusunu yapan İYİ Parti Genel Merkez Mahalli İdareler Başkan Yardımcısı Mehmet Tosun, Bodrum´da coşkulu bir basın toplantısı düzenledi.
İYİ Parti Bodrum Ailesi Büyüyor
İYİ Parti Bodrum Ailesi Büyüyor
Turgutreis Mahalle Muhtarı İsmail Uslu ve Mali Müşavir Erkan Özşeker, İYİ Parti´den Bodrum Belediyesi Meclis Üyesi Aday Adaylığı için başvuru yaptı.
Taner Uslu; "İz Barakan İşlere İmza Atacağım"
Taner Uslu; "İz Barakan İşlere İmza Atacağım"
CHP Bodrum Belediye Başkan Adayı ve meclis üyesi Taner Uslu, Bodrum´un ilk sivil toplum kuruluşlarından birisi olan Bodrum Otelciler Derneği yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi.
Başlangıç Tarihi
Bitiş Tarihi
Muğla için namaz vakitleri
İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsi
06:31 08:11 13:19 15:50 18:08 19:36
Çok Okunanlar
Çok Yorumlananlar
"Gülen nar, bağı bahceyi de güldürür;

-Kelebekler ayaklarıyla tat alırlar. -Kadınlar erkeklere oranla 2 kat fazla göz kırpar.(Çok yalan söyledikleri için olmasın) -İnsan vücudundaki en güçlü kas dildir. -Gözleri açık tutarak hapşırmak imkansızdır. (Bir rivayete görede gözleri açık hapşırı

İlginç Bilgiler 2
Kek hamurunun piştikten sonra kalıptan rahat çıkması için 10 dakika bekletin. Fırına sürdüğünüz kek kalıbının yanmasını önlemek için kalıbın altına biraz tuz koyabilirsiniz.

Hamur İşi Tarifleri İle İlgili Püf Noktaları
Biyografi
Tüm Biyografiler