Refik Ülgen Bodrum Belediye Başkanlığı Aday Adaylığı Açıklamasını Yaptı
Ülgen:“Dünyanın hiçbir yerinde bu kadar tarihi, kültürel ve doğal değerler bir araya gelip böyle bir hazine oluşturmamıştır.”
Tarih: 24.10.2018 10:24:52/ 1554okunma / 0yorum

Refik Ülgen yaptığı açıklamada “2019 Mart ayı içerisinde halkımız Belediye Başkanını ve Meclis Üyelerini seçmek üzere sandığa gidecek. Seçim hazırlıklarının yapıldığı şu günlerde ülkemiz tarihsel bir süreçten geçmektedir.

 Sosyal ve ekonomik sorunların huzurumuzu ve iç barışımızı tehdit eder boyuta ulaştığı,

 Milyonlarca insanımızın açlık ve yoksulluk sınırında yaşamaya mahkum edildiği,

 Çocuklarımızın geleceğinin belirsiz gençlerimizin büyük bir bölümünün işsiz ve ümitsiz olduğu,

 Basın özgürlüğünün tahrip edildiği,

 Adaletin eşit dağıtılmadığı,

 Temel hak ve özgürlüklerin kısıtlanıp kuşatıldığı,

 Emek, barış ve demokrasi güçlerinin susturulduğu,

 Cumhuriyetimizin temel ilke ve değerlerine açıktan saldırıların yaşandığı koşullarda yine de;

 Mustafa Kemal Atatürk´ün kurduğu Cumhuriyet Halk Partisi yani partimiz, en direngen haliyle tüm olumsuzluklara rağmen dimdik ayakta ve mücadeleye devam etmektedir.

 Şahsım da; bu mücadelenin bir parçası olarak Cumhuriyet Halk Partisi örgütlülüğü içinde önümüzdeki yerel seçimde; görev verilmesi halinde bir nöbet değişimi olarak gördüğüm Bodrum Belediye Başkanlığına talip olduğumu ve bu çerçevede aday adaylığımı açıklamaktan onur duyuyorum.

 

Bu göreve neden talip olduğumu en yalın haliyle ifade etmek istersem;

Gazi Mustafa Kemal Atatürk´ün kurduğu şanlı Cumhuriyet Halk Partisinden belediye başkan adaylığı onuruna erişmek başlı başına yeterli bir sebep değil midir?...

 

Kaldı ki;

Bodrum Belediye Başkanlığı, bütün CHP´li arkadaşlarımın CHP´ye gönül vermiş insanların büyük bir onur, aşk ve şevkle yapacağı görevdir. Görev verilirse Bodrum Belediye Başkanlığı nöbetini devralmaya hazır olduğumu huzurlarınızda açıklamak istiyorum.

  Belediye başkanlığı adaylığımın kesinleşmesi halinde detaylarını daha sonra açıklayacağım projelerimin ana başlıklarını sizlerle paylaşmak istiyorum.

 Dünyada son yirmi yıldır ekonomi ve teknolojinin öncülük ettiği, siyaset ve yönetimin de arkasından sürüklendiği farklı bir değişim ve dönüşüm yaşanmaktadır.

 Hemen her kurum ve sistem yeniden yapılanmak ve yenilenmek zorunda kalıyor.

 Bu etkileşimlerin oluşturduğu, değişim ve dönüşümün adına da küreselleşme deniyor.

 Ekonomi hem küresel sistemde, hem de ulusal alanda değişimin temel faktörüdür. Yerel alanda ekonomik kalkınma, siyasal bütünleşme ve yönetsel uyum bakımından oldukça önem TAŞIMAKTADIR.

Partimiz siyasal ve demokratik açıdan yerel alanın güçlenmesine büyük önem vermektedir.

Yerel alan, ulusal alandan daha fazla bireyin kendi ‘yaşamına sahip çıkma´ alanıdır. Bu nedenle temel sloganımız YAŞAMINA SAHİP ÇIK şeklinde olacaktır.

Hem genel demokratik sistemde hem de yerel sistemde birey, özgür iradesiyle alınan kararlara etki etmeli ve kendi yaşamını kendisi biçimlendirmelidir. 

Bizim belediye yönetimimizde yurttaş sorgulayan, biçimlendiren ve yönlendiren olacaktır.

Açıklık, şeffaflık ve etkileşim olanaklarıyla daha kaliteli kamu hizmeti sunma imkanını arttıran, E-belediyeciliği hayata geçirmeyi planlıyoruz.

İnsan kaynağı planlaması yaparak bir yandan etkinlik ve verimliliği arttıracak diğer yanıyla güler yüzlü bir personel modelini hayata geçirmeyi düşünüyorum.

Ortak akla dayalı bir yönetim modelini kurgulamak üzere Bodrum´un tüm toplumsal dinamiklerinden yararlanmayı önemsiyorum.

Mevzuatta tanımlanan işleri yapmakla yetinen bir belediye başkanı olmayı düşünmüyorum. Çünkü;

Halkımızın talepleri çoğu zaman mevzuatı aşan yerele özgü gelenek ve göreneklerle harmanlanmış, kendine özgü taleplerdir.

‘Bu falanca kurumun işi, gidin onlara müracaat edin´ deme lüksüne sahip olmayan bir başkan olmayı arzuluyorum.

Zira; belediye başkanı halkın her türlü sorununu çözen ve derdine derman olan önder konumundadır.

Dolayısıyla halktan gelen talepleri karşılamak zorundadır.

Söylemek istediğim şey hedef ve sonuç odaklı bir başkanlık ve modern, etkin, verimli bir personel yönetimi modeli…

Kaynak, üretim ve hizmet sorumluluğunu birlikte ele alınmasını sağlayan katılımcı aktif yurttaşların olacağı yeni bir sitemi hedeflemekteyim.

Detaylarını daha sonra açıklayacağım E-belediyeciliği kamu yararı ile bağdaştıran bir mobil belediyeciliği gerçekleştirmeyi amaçlıyorum.

Belli kişi ve toplulukların belediyeyi kontrol tekeline hiçbir şekilde izin vermemeyi ve uzlaşmayı kolaylaştıracak tam ve sürekli katılan ve denetleyen güçlü yerel kontrolün olduğu, SAYDAM, ESNEK, DENETLENEBİLİR ve HESAP VEREBİLİR bir belediyecilik modeline doğru gidişin önünü açmayı hedefliyorum.

Yani halkımızın yerel ve ortak ihtiyacı karşılanırken, bizim yönetimimizde, halk yönetime ortak edilecek, aynı zamanda katılarak söz ve karar sahibi olması esas alınacaktır.

 

Değerli yol arkadaşlarım;

Bodrum´umuzun doğal, kültürel ve tarihsel birikimleri en büyük hazinemizdir.

Bunun farkında ve bilincinde olarak;

Bodrum´un daha da gelişmesi ve ilerlemesi çevreye ve doğaya saygılı kalması; yerelliğini, kültürünü, doğasını ve tarihsel kimliğini koruyarak sağlıklı ve sürdürülebilir bir yaşamı insanlarına sunabilmek en büyük arzumdur.

-Bildiğiniz gibi dünyanın yedi harikasından biri olan Mousselleum (Mozelyum), Bodrum Kalesi,

Antik Halikarnassos, Kaya Mezarları, Leleg Yolu, Pedesa, Mavi yolun el değmemiş koyları,

Karaada, Sedef Adası, Kısebükü, Küdür, projelendirilmesi halinde Güvercinlik Ormanları ve Gökova´ya kadar uzanan sahil bandının hepsi Bodrum´dadır.

 Dünyanın hiçbir yerinde bu kadar tarihi, kültürel ve doğal değerler bir araya gelip böyle bir hazine oluşturmamıştır.

 Yapılacak şey bellidir;

 Coğrafi sınırların kalktığı bir dünyada üstünde bulunduğumuz bu değerleri koruyarak Bodrum´a gelir getirecek şekilde BUNLARDAN yararlanmaktır.

 Belediye, tüm bu ve henüz yer altında bulunan değerlerin gün yüzüne çıkartılarak özel sektörle iş birliği içinde bütün Türkiye´ye ve dünyaya rekabetçi bir anlayışla pazarlamayı öncelikli amaç haline getirmelidir.

 Belediye; yasaların kendisine yüklemiş olduğu hizmetleri elbette yerine getirmeye devam edecektir.

 

Ancak;

 Belediye aynı zamanda, belediye dışı ilişkileri, iletişimi özellikle de özel sektörle ilişkileri Bodrum´da yaşayanları temel referans kabul ederek geniş bir ölçekte sağlamalı ve dünyaya açılmalıdır.

 Saydığım her bir değeri projelendirip Türkiye ve dünyaya tanıtmak ve doğru pazarlamak Bodrum´a yapılabilecek en büyük hizmettir.

 

Değerli Bodrumlular;

 Görev verilip başkan olmam halinde, yurttaşa karşı yönetim yerine, yurttaşlar yönetimini hedefliyorum. Yönetime katılımın özendirilmesi için gerekli tüm sistemleri hayata geçireceğiz.

 Çünkü, halkın gerçek katılımı Bodrum´luları bütünleştirir ve birleştirir. Böylelikle Bodrum´un topyekün kalkınması mümkün olabilir.

 

Bu çerçevede;

 Bodrum´un geleceğini etkileyecek her türlü önemli projede halka danışmayı, yani referandumu esas alacağımızı belirtmek istiyorum.

 Kent planlamasında her türlü veriye dayanılarak Bodrum´un bütün paydaşlarının söz ve karar sahibi olacağı çoğulcu bir yönetimi devreye sokmayı planlıyoruz.

 Gençlerden, kadınlardan, çocuklardan ve toplumun tüm dezavantajlı gruplarından oluşacak geniş kapsamlı bir konseyin belediye ile imzalayacağı ‘KENTSEL HAKLAR, ÖDEVLER, YÖNETİME VE KARARLARA KATILIM´ belgesini imzalayarak tüm önemli proje ve kararların bu belge çerçevesinde hayata geçirileceğinin sözünü veriyorum.

 Sonrasında, bu temsilcilerin;

 Uygulamasını denetleyeceği uygulamalı bir rehberi bu paydaşlarla birlikte kaleme alıp ilan etme amacındayız.

 Bu rehber, Bodrum´umuzu taş, demir, katran ve çimento karmaşası haline getirilmesinden korumayı ve tarihsel, kültürel, doğal ve turistik değer ve birikimlerimizi geçmişten miras, gelecekten emanet kabul ederek modern hayatla uyumlu olacak şekilde yaşama ve çalışma alanları yaratmayı; bu da, kentimizin bozulmasına ve çürümesine karşı korunmasını sağlayacaktır.

 

Değerli yoldaşlarım;

 Bodrum dışlama yeri değil, barış ve uygarlık alanıdır. Dolayısıyla çocukları, gençleri, engellileri, kadınları ve tüm dezavantajlı grupları koruyacak ve sosyal yaşama katılmalarını kolaylaştıracak tüm önlemleri hiç vakit geçirmeksizin almak zorundayız.

 

Değerli dostlarım;

 Yerel demokrasiyi yaşam biçimi haline getirmeliyiz.

 Çünkü bana göre yerel demokrasi, belediyenin karar süreçlerine sade yurttaşın ve diğer aktörlerin etki edebildiği, farklı düşüncelerin birlikte yaşama becerisini geliştirebildiği, toplumsal ve siyasi sorunlara dayanışma içerisinde yerel çözümlerin üretilebildiği bir alandır.

 Ben Bütün Bodrum´luların yardımlaşma ve iş birliği duygularının gelişmesine hizmet edeceğimi belirtmek istiyorum.

 

Değerli yol arkadaşlarım;

 Farkındalık yaratacak her projeyi önemli ve değerli kabul edeceğiz. Bu anlamda herkesin ve her kesimin ana hatlarını belirlediğimiz alanlarda yapacağı tüm katkılara açık olan bir sistem kuracağız.

Yine, adaylığımın kesinleşmesi halinde detaylarını daha sonra açıklayacağım bazı konulara kısaca değinmek istiyorum.

 Geleneksel yemek okulları, el sanatları, tohumculuk okulu, sörf, yelken, yüzme, futbol, su topu branşlarını içeren spor okulları kurmaya öncülük edeceğiz.

 Kadın kooperatiflerinin kurulması ve geliştirilmesi için her türlü desteği sağlayacağız.

 Zeytin, mandalina, üzüm, Bodrum´da yetişen ve yetişmesi muhtemel tüm ürünlerin markalaşmasını sağlayacak şekilde belediye-üretici ilişkisini DESTEKLEYECEK ve GELİŞTİRECEK; Anadolu´da bulunan tohumları getirtip, filizlendirip, ücretsiz olarak dağıtacak bir Üretici-Belediye Ağı kurmayı planlıyoruz.

 Bu bakış açısıyla çeşitli nedenlerle üretmekten vazgeçen çiftçi ve köylülerimizin yeniden üretmelerini sağlayacak destekleyici projeler gerçekleştireceğiz.

 Bodrum´un ihtiyaç duyduğu alt yapı hizmetlerinin yerine getirilmesi belediyenin asli işlerindendir. Bunun yanı sıra düğün salonları, pazar yerleri ve diğer bütün hizmetleri elbette yerine getireceğiz.

 Bunların yanında esas değinmek istediğim nokta Bodrum´un bir festivaller kenti olması hayalimdir. Neden Oscar töreni Bodrum´da yapılmasın?

 Bunun gibi ulusal ve uluslararası düzeydeki tüm kültür, sanat, spor ve kongre organizasyonlarının Bodrum´da yapılması için gerekli tüm enerji ve birikimimizi bu doğrultuda kullanacağız.

 

Değerli yol arkadaşlarım;

 Size çok da ayrıntılarına girmediğim daha çok da yüzeysel olarak geçtiğim ama esas olarak belediye başkanı adaylığım kesinleştiğinde burada belirttiğim ve hazırlıklarını yaptığımız ancak zamanınızı almamak için değinmediğim bütün bu projeleri gerçekleştirecek öz güvene sahip olduğumu, ciddi bir ekip ruhu ile ve Bodrum´un tüm paydaşlarının katılımıyla bu işleri gerçekleştirme iradesine sahip olduğumu bilmenizi istiyorum.

 Sözlerime son verirken diğer bütün aday adayı arkadaşlarıma yürekten başarı dileklerimi sunuyor, gönlünüzden, halinizden, dilinizden anlayan bir belediye başkanı olacağıma inanmanızı istiyorum. Hepinize teşekkür ediyor, sevgi ve saygılar sunuyorum.” dedi.

 
Kaynak:

Okuyucu Yorumları (0 yorum)
Adınız Soyadınız *
E-Posta *
 
Telefon
Güvenlik *
Yenile
 
Yorumunuz *
Dr.Hıdır “Yetiversin Gari Osman Abi”
Dr.Hıdır “Yetiversin Gari Osman Abi”
Seçimlere sayılı günler kala Milas´ta bulunan Cumhur İttifakı AK Parti Muğla Büyükşehir Adayı Dr. Mehmet Nil Hıdır önce Sakarkaya,Dibekdere ve Kafaca mahallelerinde Milas´lılar ile buluştu. Ardından Güllük ve Bafa´da düzenlenen mitinglere katıldı.
Bodrum´da 5 yılda Alt Yapı Sorunu Kalmayacak
Bodrum´da 5 yılda Alt Yapı Sorunu Kalmayacak
Başkan Gürün´den Turizmcilere; “Bodrum´da 5 yılda Alt Yapı Sorunu Kalmayacak”
Mehmet Nuri Ersoy Bodrum´daydı
Mehmet Nuri Ersoy Bodrum´daydı
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy Bodrum´da Turizm sektörü temsilci, Muhtarla ve bazı STK´lar ile bir araya geldiği toplantıda önemli açıklamalarda bulundu.
Belediye Personelimiz Hep Huzurlu Olacak
Belediye Personelimiz Hep Huzurlu Olacak
Demokrat Parti (DP) Bodrum Belediye Başkan adayı Halil İbrahim Kaynar, belediye meclis üyesi adaylarıyla Bodrum Belediyesi´ni ziyaret etti.
Herkes Mehmet Tosun´a Koştu
Herkes Mehmet Tosun´a Koştu
Konacık Ve Bitez´de Hayat Durdu, Herkes Mehmet Tosun´a Koştu
Söz Konusu Bodrum´sa Gerisi Teferruattır
Söz Konusu Bodrum´sa Gerisi Teferruattır
CHP Bodrum Belediye Başkan Adayı Ahmet Aras´ın düzenlediği seçim mitinglerine yüzlerce kişi akın etti.
Gürün, “Muğla´yı korumak için her herşeyi yaparız”
Gürün, “Muğla´yı korumak için her herşeyi yaparız”
Her türlü baskıya rağmen biz Muğla´yı geleceğe çok düzgün ve doğru olarak taşıyoruz
Bodrum´u İyi Yarınlara Taşıma Sözü Verdi
Bodrum´u İyi Yarınlara Taşıma Sözü Verdi
Mehmet Tosun; “Bodrumumuzun 50 Yıllık Geleceğini Planlayacağız”
Belediye Başkanı Ben Değil Halk Olacak
Belediye Başkanı Ben Değil Halk Olacak
Demokrat Parti (DP) Bodrum Belediye Başkan adayı Halil İbrahim Kaynar Bodrum Yarımadası´nda görev yapan muhtarlarla bir araya geldi.
Konacık, Chp Adayı Aras´ı Bağrına Bastı
Konacık, Chp Adayı Aras´ı Bağrına Bastı
Bodrum´da Ahmet Aras´la Yepyeni Bir Dönem Başlıyor
Bodrum´un Ve Belediye Başkan Adayımız Tahir Ateş´in Emrindeyim
Bodrum´un Ve Belediye Başkan Adayımız Tahir Ateş´in Emrindeyim
İç İşleri Bakanı Süleyman Soylu; “Bodrum´un Ve Belediye Başkan Adayımız Tahir Ateş´in Emrindeyim”
Çadaş Ve Yaşanabilir Bodrum İçin Çalışıyoruz
Çadaş Ve Yaşanabilir Bodrum İçin Çalışıyoruz
Dr.Ateş:” Daha Çadaş Ve Yaşanabilir Bodrum İçin Çalışıyoruz…”
Aras: Bodrum´a Begonvil Festivali Geliyor
Aras: Bodrum´a Begonvil Festivali Geliyor
Chp´li Aras Bütün Bodrum´u Begonvillerle Bezeyecek
Karaova Bölgesi Mehmet Tosun Diyor
Karaova Bölgesi Mehmet Tosun Diyor
İYİ Parti Bodrum Belediye Başkan Adayı Mehmet Tosun, Bodrum´un her yerinde vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor. Mehmet Tosun gittiği her yerde yoğun katılım ve destek sözleriyle karşılanıyor.
Halil İbrahim Kaynar; “Karara İtiraz Edeceğim”
Halil İbrahim Kaynar; “Karara İtiraz Edeceğim”
Demokrat Parti (DP) Bodrum Belediye Başkan adayı Halil İbrahim Kaynar, İlçe Seçim Kurulu tarafından alınan başkan adaylığının düşürülmesi ile ilgili kararı beklediğini, kendisine tebligat yapıldıktan hemen sonra İl Seçim Kurulu´na itirazda bulunacağını söyledi.
Mehmet Tosun Dereköy´de de Coşkuyla Karşılandı
Mehmet Tosun Dereköy´de de Coşkuyla Karşılandı
Katıldığı tüm toplantılar miting havasında geçen Mehmet Tosun, Dereköy halkı tarafından da coşkuyla karşılandı.
Göltürkbükü Evladını Bağrına Bastı
Göltürkbükü Evladını Bağrına Bastı
Demokrat Parti (DP) Bodrum Belediye Başkan adayı Halil İbrahim Kaynar, 5 yıl muhtarlık 15 yıl belediye başkanlığı yaptığı Göltürkbükü´nde büyük bir kalabalık eşliğinde seçim ofisini açtı. Kaynar buradan yatırım sözü verdi.
Bodrum´da Herkes Mutlu Yaşayacak
Bodrum´da Herkes Mutlu Yaşayacak
Aras: Gelir Düzeyi Ne Olursa Olsun, Bodrum´da Herkes Mutlu Yaşayacak
Datça Muğla´ya Hizmetle Yakınlaşacak
Datça Muğla´ya Hizmetle Yakınlaşacak
Ak Parti Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Dr.Mehmet Nil Hıdır, Datça´nın Hızırşah, Kızılan ve Karaköy mahallelerinde vatandaşlarla buluştu.
Dillere Destan Turgutreis´e Yazık Oluyor
Dillere Destan Turgutreis´e Yazık Oluyor
Demokrat Parti (DP) Belediye Başkan adayı Halil İbrahim Kaynar ekibiyle birlikte Turgutreis seçim ofisini açtı.
Chp Adayı Aras: Daha Çok Kazanmak İçin, Değişim Şart
Chp Adayı Aras: Daha Çok Kazanmak İçin, Değişim Şart
CHP Bodrum Belediye Başkan Adayı Ahmet Aras, Bodrum iş dünyasının en büyük meslek kuruluşu olan Bodrum Ticaret Odası-BODTO yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi.
Mehmet Tosun´un Mahalle Toplantıları Devam Ediyor
Mehmet Tosun´un Mahalle Toplantıları Devam Ediyor
İYİ Parti Bodrum Belediye Başkan Adayı Mehmet Tosun, vatandaşlarla mahalle toplantılarında bir araya gelmeye devim ediyor. Yalı Çiftlik Mahallesinde vatandaşlarla bir araya gelen Tosun, burada da yoğun ile ve destekle karşılandı.
Muğla´da 1 Nisan´dan Sonra Yeni Bir Dönem Başlayacak
Muğla´da 1 Nisan´dan Sonra Yeni Bir Dönem Başlayacak
Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı ve Millet İttifakı adayı Osman Gürün, Marmaris´te STK temsilcileri ve partililerle bir araya geldi ve vatandaşlardan büyük ilgi gördü.
Biz  Çevreyi Koruyormuş Gibi Yapanlardan Olmayacağız
Biz Çevreyi Koruyormuş Gibi Yapanlardan Olmayacağız
Cumhur İttifakı AK Parti Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Dr.Mehmet Nil Hıdır, TEMA tarafından metni yazılan DOĞA DOSTU BELEDİYE BAŞKANI TAAHÜTNAMESİ´ni AK Parti Muğla İl Başkanlığı´nda düzenlenen toplantıda imzaladı.
Başlangıç Tarihi
Bitiş Tarihi
Muğla için namaz vakitleri
İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsi
06:31 08:11 13:19 15:50 18:08 19:36
Çok Okunanlar
Çok Yorumlananlar
Hamı pişiremezsen bari, pişmişi ham etme?

Hacı Bektaşı Veli
BUNLARI BİLİYORMUSUNUZ? -Hapşırdığınız zaman kalbinizde dahil olmak üzere bütün vücut fonksiyonlarınız bir an için durur. (Ya bi kez griptim hesapladım 120 kez hapşırmışım demek ki kalbim 1 dakika durmuş o gün) -Eiffel kulesinin tepesine çıkana kadar

İlginç Bilgiler
Etin pişerken dağılmaması için suyuna birkaç damla sirke koyun. Etin suyunun berrak olması için üstünde oluşan köpüğü bir kevgir ile temizleyin.

Et Yemekleri Tarifleri İle İlgili Püf Noktaları
Biyografi
Tüm Biyografiler