Milas Belediyesi Ocak Ayı Olağan Meclis Toplantısı Gerçekleşti

Milas Belediyesi Ocak ayı Olağan Meclis Toplantısı 8 Ocak Cuma günü saat 14:00’de Milas Belediyesi Toplantı ve Düğün Salonu’nda gerçekleşti.

Milas Belediye Başkanı Av. Muhammet Tokat’ın açılış konuşmasıyla başlayan, 2021 yılının ilk olağan meclisi olma özelliği taşıyan toplantıda,

15 ana gündem maddesinin yanısıra 5 ek gündem maddesi görüşülüp, karara bağlandı. Toplantıda 12 maddeden oluşan İmar Komisyon Raporları da görüşülerek

meclis tarafından oylandı.

"Denetim Komisyonu ve Sosyal Yardım Komisyonu Üyeleri Seçildi"

2021 yılının ilk meclisinde 3. gündem maddesi olan 2021 yılında Meclis Tatil Ayının görüşülmesi, 2021 yılında tatil olmayacağının kararlaştırılmasının

ardından oy birliği ile kabul edildi.

4. ve 5. maddeler  sunulan önerilerin oy birliği ile kabul edilmesinin ardından karara bağlandı.

2021 Ayı Ocak Ayı meclis toplantısının 6.maddesi olan 5393 sayılı yasanın 25’nci maddesi gereğince Denetim Komisyonuna üye  seçilmesi talebi

mecliste grubu olan partilerin gösterdiği adaylar oylanarak belirlendi. Oylamaya göre CHP’den Mehmet Ateş, Mustafa Özgülergil,

Ak Parti’den Hasan Çemrek, MHP’den Sinan Erbey, İYİ Parti’den Taecettin Yıldız seçildiler. Ocak ayı olağan meclis toplantısının 7. maddesi olan Sosyal

Yardım Komisyonu'nda görev yapmak üzere 2 Belediye Meclis Üyesi'nin seçilme talebinin görüşülmesi maddesi, Cenk Şimşek ve Ali Rıza Öner'in oy çokluğu ile

seçilmesiyle karara bağlandı.

"Sürdürülebilir Kırsal Kalkınma Hedefleniyor"

Gündemin 8. maddesindeki İlçemizdeki kırsal mahallelerde üretim yapmakta olan küçük üreticilerin ve aile tipi işletmelerin yüksek gelir

getirici alternatif ürünler üretmelerini teşvik etmek için eğitimler vermek, sürdürülebilir kırsal kalkınma hedefi ile çevreye ve doğal yaşama

duyarlı alternatif tarım tekniklerini geliştirmek, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, üretici birlik ve kooperatiflerinin aktif hale getirilmesi

ve işbirliğinin sağlanması, ürünlerin doğrudan  tüketici ile buluşmasını sağlayacak imkanların yaratılmasıyla birlikte yerel ekonomik kalkınmanın da

artırılıp kırsal nüfusun da bu artıştan fayda sağlaması adına kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, üretici birlik ve kooperatifleri ile

protokol yapmak üzere Belediye Başkanı Muhammet Tokat’a yetki verilmesi talebi oy birliği ile kabul edildi.

Gündemin 9. ve 10. maddelerinin imar komisyonuna havale edilmesi oy birliği ile kabul edilirken, 11. Madde için komisyonun ek süre talebi oy birliği

ile kabul edildi.12. maddenin komisyon raporu oy birliği ile kabul edilirken, 13. maddenin plan bütçe komisyonuna havale edilmesi oy birliği ile

kabul edildi.

2021 Ocak ayı gündeminin 14. ve 15. maddeleri oy birliği ile kabul edildi.

15 ana gündem maddesinin görüşülüp karara bağlanmasının ardından İmar Komisyon Raporlarının görüşülmesine geçildi. 12 maddeden oluşan İmar Komisyon

Raporu da oy birliği ile kabul edildi.

Son olarak 5 Ek Gündem maddesini görüşülen mecliste ek gündem maddelerinden 1. ve 5. maddelerin İmar Komisyonuna havalesi oy birliği ile kabul

edilirken, 2.,3. ve 4. maddelerin Plan Bütçe Komisyonuna havalesi oy birliği ile kabul edildi.

"Meclis'in 2.Oturumu Salı Günü"

Milas Belediyesi Ocak Ayı Olağan Meclis Toplantısı'nın 2. oturumunun 12 Ocak salı günü saat 14.00'de   Milas Belediyesi Toplantı ve Düğün Salonu'nda

gerçekleştirilmesi oy birliği ile kabul edildi.