Kurban Hizmetleri Komisyonu Kararları Açıklandı

Kurban Bayramı nedeniyle Muğla Valiliği İl Kurban Hizmetleri Komisyonu toplantısı gerçekleştirilirken, toplantıda alınan kararlar açıklandı.

Kurban Bayramı’nda ibadet maksadıyla kurban kesmek isteyen vatandaşların dini hükümlere, sağlık şartlarına ve çevre temizliğine uygun bir şekilde kurbanlarını kesmelerine veya vekalet yoluyla kestirmelerine yardımcı olmak, kurban kesim yerlerini ve gerekli usul ve esasları belirlemek amacıyla Resmi Gazete’de yayımlanan ‘2020 Yılı Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Tebliğ’ gereği Muğla Vali Yardımcısı Ayhan Yazgan’ın Başkanlığında ‘Muğla Valiliği İl Kurban Hizmetleri Komisyonu’ toplantısı gerçekleştirildi.

Muğla İl Müftülüğü, Muğla Büyükşehir Belediyesi, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı Muğla Şube temsilciliği yetkililerinin katılımıyla gerçekleşen toplantı sonrası büyükbaş hayvan kesim ücreti 385, küçükbaş hayvan kesimi ise 100 TL olarak belirlendi.

Toplantıda ayrıca kurban satış yerleri, kesim yerleri, Kovid-19 salgınını önleme tedbirlerinden oluşan kararlar alındı.

Kurban satış ve kesim yerleri ile ilgili olarak alınan kararlar şu şekilde; "Kurban satış yeri olarak; 2020 yılında ilçe kurban kesim komisyonu kararları doğrultusunda hayvan satış yerleri belirlenmesi ve belirlenen yerlerde kurbanlık hayvanların satılmasına, bu mekanların insan ve çevre sağlığı ve güvenliği ile hayvan hakları gözetilerek etrafı branda ile çevrili üstü kapalı, vatandaşların sosyal ihtiyaçlarını da karşılayacak şekilde hazırlanmasın İlçe kurban hizmetleri komisyonu tarafından belirlenen görevlilerden oluşacak ‘Kurban Kontrol ve Denetim Birimi’nin kurban satış yerlerinin denetleyerek uygunluğunun kontrol edilmesine, kurban kesim yeri olarak; Tüm ilçelerde Belediye Mezbahalarında ve kurban kesim komisyonlarının belirlediği kurban kesim yerlerinde kesimlerin yapılmasına, Kurban öncesi kesim yerlerinin komisyonca gerekli denetimin yapılmasına, kesim yerinin dezenfekte edilebilir, zeminde su biriktirmeyen, ışıklandırma ve havalandırması bulunan, dini ve hijyenik şartlara uygun ve vatandaşların sosyal ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde düzenlenmesine, İlçe Kurban Komisyonlarınca belirlenen Kurban kesim alanları dışında, izin verilmeyen alanlarda kurban kesilmesi ya da çevreyi kirletecek şekilde her türlü atığı kontrolsüz olarak bırakanlara kolluk kuvveti ve zabıta birimlerince gerekli uyarın yapılarak, aksi yönde hareket edenler tutanakla, kamera veya fotoğrafla tespit edilerek 2872 Sayılı Çevre Kanunu kapsamında idari yaptırım kararı uygulanmak üzere Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne bildirilmesine, Mevsim itibariyle; İlçe Komisyonlarınca belirlenen kurban kesim yerlerinin kapalı hale getirilmesi, gerekli alt ve üst yapının belediyece sağlanması, kesim yerlerine yeterli su bağlanması, hayvanların derilerinin yüzülmesi ve etlerin parçalanması esnasında kurbanlardan çıkan atıkların toplanması için kafi miktarda çöp bidonunun belediyelerce temin edilmesine, kesim yerlerinde görev yapmak üzere; Muğla Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı bünyesinde bulunan Veteriner Hekimlerden kesim günleri için görevlendirilme sağlanması, yeteri derecede Veteriner Hekim yok ise Muğla Büyükşehir Belediyesi ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğü koordineli çalışarak Veteriner Hekim görevlendirilmesi sağlanması, ayrıca belediye başkanlığı tarafından kesim sırasında çizme ve önlük giyerek ve her yıl Kurban Bayramından önce hijyen eğitimi almış kasaplardan yeterli sayıda kesim elamanı görevlendirilmesine, İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararlarına ve sağlık şartlarına uymak suretiyle, mezbahane ile kurban kesim yerlerinde kurban kesilmesine, özel bahçesinde veya kurban kesmeye uygun mülkünde kurban kesmek isteyenlerin dışında kesim yapacakların Belediyelerce belirlenen toplu kesim yerlerine yönlendirilmesine ve bu konuda gerekli bilgilendirme yapılmasına, bunun dışında park meydan, cadde sokak vs. umuma açık ve kurban kesimi için uygun olmayan yerlerde kurban kesimi yapılmaması için büyükşehir belediye ve İlçe Belediye Zabıtasınca ve yetkili Kamu Personellerince gerekli uyarıların yapılması, ihtiyaç halinde Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü elemanlarınca koordineli çalışılması, gerekli kontrol yapılarak belediyece halkın uyarılması, ayrıca bu konunun İl/İlçe Müftülüğünce yapılan vaaz ve okunan hutbelerde halka duyurulmasına, İlçe Müftülükleri tarafından kurban kesim yerlerinde Bayram süresince yeteri kadar din görevlisi görevlendirilmesine, görevli imamların bayram namazını müteakiben mezbahalara intikalinin sağlanmasına, ilçe belediye başkanlıklarınca kesim yerleri için periyodik olarak sürekli çöp kamyonunun temizliği sağlayacak bir ekip ile birlikte dolaştırılması; kurbanlık hayvanların zemini temiz ve kuru, etrafı ve üstü kapalı mahallerde muhafaza edilip nakilleri sırasında yeteri kadar tecrübeli eleman bulundurulması, satış yerlerinin temizlenmesi ve oluşan atıkların alınması işleminin günlük olarak muntazaman yapılması ve toplanan atıkların usulüne uygun olarak imha edilmesine” oluştu.


"Kovid-19 salgınına karşı tedbirler alındı"

Komisyon toplantısında Kovid-19 salgınını önlemek için de tedbirler alındı. Bu tedbirler kapsamında, “Kesim yerlerinde Kovid-19 bulaşma riskini en aza indirmek için randevu sistemi uygulanmasına, kurban satış ve kesim yerlerinde Kovid-19 salgını sebebiyle komisyonlar İl/İlçe Pandemi Kurulu ile işbirliği içerisinde gerekli tedbirlerin alınmasına, kurban satış ve kesim yerlerinde Kovid-19 salgını sebebi ile maske kullanılması, fiziki mesafe kuralına uyulmasına, belediyelere ait Kurban satış ve kesim yerlerinin tüm girişlerinde ve içerisinde belirli mesafelerde el antiseptiği bulundurulmasına ve maskesi olmayanlara maske dağıtılmasının Belediyelerce sağlanmasına, Özel sektöre ait Kurban satış ve kesim yerlerinin tüm girişlerinde ve içerisinde belirli mesafelerde el antiseptiği bulundurulmasına ve maskesi olmayanlara maske dağıtılmasının Özel sektör yetkililerince sağlanmasına, hayvan satış alanında 8 metrekareye 1 kişi (müşteri ve satıcı beraber) olacak şekilde kontrollü insan girişinin sağlanmasına, kurban satış yerlerinin giriş kapılarına ve uygun yerlerine Kovid-19’dan korunma önlemleri ile ilgili bilgilendirici kuralların olduğu tabelaların Sağlık Müdürlükleri ve Belediyelerce asılmasına, belediyelere ait hayvan satış ve kesim alanlarına ateş ve solunum sıkıntısı olanların alınmamasına ve bu mekanların girişlerinde vatandaşların ateşi ölçülerek, ateşi 38 derece üzerinde olanların girişlerine izin verilmemesi ve sağlık kuruluşuna yönlendirilmesinin Belediyelerce sağlanmasına, özel sektöre ait Hayvan satış ve kesim alanlarına ateş ve solunum sıkıntısı olanların alınmamasına ve bu mekanların girişlerinde vatandaşların ateşi ölçülerek, ateşi 38 derece üzerinde olanların girişlerine izin verilmemesi ve sağlık kuruluşuna yönlendirilmesinin Özel sektör yetkililerince sağlanmasına, Belediyelerce gerekli denetimlerin yapılmasına, müşterilerin, hayvan satış alanlarında uzun süre kalmamaları, tokalaşmanın olmaması, sosyal mesafeye dikkat edilmesi, sık sık ellerin dezenfekte edilmesi için belediyeler tarafından uyarıların yapılmasına” karar verildi.


Toplantıda alınan diğer kararlar ise şu şekilde oluştu; "Kurban edilmesi uygun olan hayvanlardan; yavrulu olanların kesilmemesi, kurban kesim yerlerine incitmeden getirilmesi, kurbanlık hayvanlarda kurban olup olmayacağı şüpheli olanların durumu için İl Müftülüğü ve Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden bilgi alınması, kesimin keskin bıçakla yapılması yönünde İl Müftülüğünce yapılan vaaz ve okunan hutbelerde halkın uyarılmasına, vekaletle Kurban organizasyonu konusunda müftülüklerce bilgilendirme yapılmasına, kurban olarak satın alınacak hayvanların Tarım ve Orman Bakanlığınca belirlenen koruyucu aşıları yapılmış ve TÜRKVET kayıt sisteminde kayıtlı olanlardan seçilmesi, gebe ve damızlık değeri yüksek dişi hayvanların kurbanlık olarak kesilmesinin önlenmesi, kurban edilmesi uygun olan hayvanlardan öncelikle erkek olanların tercih edilmesi gerektiği konusunda hatırlatmaların komisyon üyesi kurumlar tarafından yapılmasına, hayvanlara kasıtlı olarak kötü davranmak, devamlı aç ve susuz bırakmak, kesin olarak öldüğü anlaşılmadan vücuduna müdahalede bulunmak, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanununa göre yasak olduğundan Belediye Başkanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı 4. Bölge Müdürlüğü Muğla Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi tarafından halka duyuruda bulunulması ve İl/İlçe Müftülüğü tarafından vaaz ve hutbelerde vatandaşların bu konuda uyarılmasına, kurban edilecek küçük ve büyükbaş hayvanların kulak küpe ve pasaportlarının Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğünce kontrol edilip kurbanlık hayvan seçiminde kulak küpe ve pasaportları bulunan hayvanları almaları yönünde halka duyurulmasına ve uygulama anında uyarılmasına, kesilen hayvanların küpeleri, kesimde görevliler tarafından Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğüne ulaştırmak üzere muhafaza edilmesine, kurbanı kendi kesen vatandaşların da kulak küpelerini Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğüne ulaştırmasına, bu konunun Belediye Başkanlığınca duyuru yapılmasına ve İl/İlçe Müftülüğü tarafından Cuma ve Bayram hutbelerinde cemaate duyurulmasına, belediye Mezbahalarında kesilen kurbanlardan, kamu hizmeti düşünülerek kesim ücreti hariç ücret alınmamasına, makbuz karşılığı alınan kurban kesim ücretlerinin, İlçe Kurban Komisyonunun belirleyeceği oranda görevli kasaplara ve ilgili kamu çalışanlarına taksim edilmesine, kesim ücreti makbuzunun İlçe Kurban Hizmetleri Komisyonlarınca bastırılmasına, ilçelerde bulunan mezbahalar büyükşehir belediyesine bağlı olduğundan fiyatların ilçe komisyonlarınca aynı tutulmasına, büyükbaş hayvanların bölgelerdeki teknik ve sıhhi imkânsızlıklar nedeniyle sadece mezbahanelerde kesilmesi için yönlendirilmesine, yönetmelik gereği Diyanet İşleri Başkanlığı’nca hazırlanan Kurban Rehberi’nin ilgili Kurum ve Kuruluşlarca internet web sayfalarında yayımlanmasına, ilçe müftülükleri tarafından hazırlanan ‘İdeal Bir Kurban Nasıl Kesilmelidir’ bilgi notunun kurban kesecek kasaplara ulaştırılmasına, bayram süresince Kurban satış ve kesim yerlerinde sağlık yönünden doğabilecek aksaklıklar için İl Sağlık Müdürlüğü’nce ve asayişin sağlanması bakımından İl Jandarma Komutanlığı ile İl Emniyet Müdürlüğü’nce gerekli tedbirin alınmasına, kurban ile ilgili bilgi almak isteyenlerin Belediye Zabıta hattı 153 numaralı ve Çağrı merkezi 444 48 01 no’lu hattını aramaları ile ilgili Belediye Başkanlığınca ve İl/İlçe Müftülüğü tarafından vaaz ve hutbelerde halka duyurulmasına karar verildi."