İstihdam Teşvikleri Ve Sosyal Güvenlik Mevzuatında Yapılan Son Değişiklikler

Muğla Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü ve Bodrum Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası işbirliğiyle Muğla SGK İl Müdürü Ahmet EKECAN ve Sosyal Güvenlik Denetmeni Emre HASEKİ´ nin sunumuyla ?İstihdam Teşvikleri Ve Sosyal Güvenlik Mevzuatında Yapılan Son Değ

Bodrum Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Barış Erdoğan şunları söyledi: Hayatımıza neredeyse her gün yeni bir torba yasa giriyor.
Her uyandığımız yeni günün sabahında yeni bir torba yasa ile; onlarca kanunda aynı anda değişikliğe gidiliyor.
Yapılan bu değişiklikler en başta biz güvenilir işletme danışmaları  mali müşavirler olmak üzere , çok fazla meslek örgütünü  ,  kurum  ve kuruluşu çok yakından ilgilendiriyor.
Yine son zamanlarda ; 7103 sayılı Vergi Kanunları İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 27.03.2018 tarihinde 30373 sayılı (2. Mükerrer sayı)  resmi gazetede yayınlandı.
7103 sayılı kanun 70. Maddesi ile yapılan düzenlemelere ;  SGK  MEVZUATI açısından bakıldığında önemli bilgiler  var ;
* Talep edilen dönemlerde yürürlükte olan ilgili teşvikin tüm şartlarının sağlanmış olması kaydıyla, bugüne kadar sigorta prim teşviklerinden hiç yararlanmamış işverenler veya geçmişe dönük yararlandığı sigorta prim teşvikini diğer bir prim teşviki ile değiştirmek isteyen işverenler bu kapsamda SGK´ ya başvuru yapabileceklerdir.
Yani kısaca kanun size yeni bir şans ya da yeni bir tercih hakkı sunuyor.
*  Geçmişe dönük bu haktan yararlanmak isteyen işverenlerin Kanunun yürürlük tarihini takip eden aybaşından itibaren en geç bir ay içinde başvuru yapmaları gerekmektedir. Kanun maddesinin yürürlük tarihinin 01 Nisan 2018 olması nedeniyle son başvuru tarihi 31 Mayıs 2018 dir. Bu tarihe kadar başvuru yapmayanlar haklarını kaybetmiş sayılacaktır.
Ne var ki ; burada bir sorunumuz var. İkincil mevzuat olarak nitelendirilen açıklamalar henüz yapılmadı.Ayrıca ; bu işlemleri yerine getirecek program güncellemeleri de tam anlamıyla hazır değil  . Farklı programlar farklı sonuçlar ortaya çıkarmakta . Bazı şahıslar ellerinde programlar kapı kapı dolaşarak teşviklerin hemen işverenlere kazandırılacağı gibi bir algı yaratılmaktadır.
Sizlerden ileride bir mağduriyet ile karşılaşmamanız için  bu kişilere itibar etmemenizi rica ediyorum  .
Bu bağlamda ; hem ikincil mevzuatın gecikmiş olması hem de programların hatasız işlem yapar hale gelmesi için gerekli olan makul bir sürenin verilmesi gerektiğine dikkat çekmek istiyorum .
Bu yasa ile yaptığımız başvuru sonucunda peki ne olacak .   
*  Başvuruya istinaden hesaplanan iade tutarı  işverenlerin SGK´ ya olan prim borcu ve taksitlendirme borçlarına mahsup edilerek kullandırılacak olup prim borcunun olmaması durumunda ise eşit taksitlerle işverene iade edilecektir.
* Kanunun yürürlüğe girmesinden önce bu konuda işverenlerce açılan davalarda, Mahkemeler davanın konusuz kalması nedeniyle karar verilmesine yer olmadığına dair karar vereceklerdir.
Değerli Katılımcılar ;
16.04.2018 tarihinde Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ocak ayı işsizlik verisini açıkladı. Ocak ayında işsizlik yüzde 10,8 olarak gerçekleşti.
Toplam işsiz sayımız  3 milyon 409 bin kişi oldu.
Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2018 yılı Ocak döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 576 bin kişi azalarak 3 milyon 409 bin kişi oldu.
İşsizlik oranı 2,2 puanlık azalış ile yüzde 10,8 seviyesinde gerçekleşti.
Bu şuna işaret ediyor  ; yapılan teşvikler bir nebzede olsa etkili oluyor , ama yeterli gelmiyor. Hala çift haneli olarak ifade edilen düzeyde kalıyor.
Bu bağlamda işsizlik oranının düşebilmesi için ; üretim araçlarının etkin bir şekilde kullanılması ve yeni iş alanları açılarak yeni istidam olanakları sağlanması elzem olarak görünüyor.
Değerli Katılımcılar ;
Biliyorsunuz Yeni bir torba yasamız daha var. 7143 sayılı yasa ;
Prim ve Vergi Borcu yapılandırması ile başladı , matrah arttırımları eklendi , imar affı dahil oldu , varlık barışı da işin içine dahil oldu.
Bu yasa , Ne yazık ki ; ticari ve sosyal yaşamında mevcut kanun ve yönetmeliklere uygun ve uyumlu hareket etmeyi prensip haline getirmiş olan vatandaşlarımızda , işverenlerimizde , mükelleflerimizde bir üzüntü yarattı.
Bizler hep tekrarlıyoruz bu gün bu kürsüden tekrar söylüyoruz.
Devlet elbette ki  ; vatandaşları ile dönem dönem vergi ve sgk gibi borçlarını yeniden yapılandırması ile ilgili düzenlemelere gidebilir.
Ne var ki ; daha önceki taksitlendirme borcu bitmeden yeni bir yapılandırmanın  çıkarılması bu tür işlemleri  başarısız olmasına zemin hazırlıyor .
Her kes nasıl olsa yeni bir yapılandırma  gelir düşüncesi ile hareket etmeye başlarsa ki son dönem de bu böyledir , kısa vade de gelir artışı sağlamış gibi görünen bu işlemler uzun vade de çok ciddi gelir kayıplarına neden olacaktır.
Cumhuriyet tarihimizde 37 kez bu şekilde yapılandırmalar  gündeme gelmiş. Ortalama her 2,5 yılda bir . Bu gerçekten kısa bir süre .
Değerli Konuklar ;
Birazdan ; Sayın ; Sosyal Güvenlik Denetmeni Emre HASEKİ  bizlere İSTİHDAM TEŞVİKLERİ VE SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATINDA YAPILAN SON DEĞİŞİKLİKLER  ayrıntıları sunacaklar.  En başta Muğla SGK İl Müdürümüz Ahmet Ekecan olmak üzere , kendilerine kurumum ve sizler adına teşekkür ediyorum .
İzninizle Sözlerime Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ? ün şu sözleriyle son vermek istiyorum .
MiIIetimiz her güçIük ve zorIuk karşısında, durmadan iIerIemekte ve yükseImektedir. Büyük Türk MiIIetinin bu yoIdaki hızını, her vasıtayIa arttırmaya çaIışmak, bizim hepimizin en kutIu vazifemizdir.
Değerli Konuklar ; Meslek Örgütümüz Türmob ve Bodrum Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler odası olarak  bizler , ülkemizin muhasır medeniyetler seviyesine çıkmasında üzerimize düşen ne vazife  varsa dün olduğu gibi bu günde çalışmaya devam edeceğiz.
Bu duygu ve düşünceler ile , hepinizi tekrar şahsım , oda kurullarımız ve meslektaşlarım adına sevgiyle saygıyla selamlıyor , seminerimizin faydalı geçmesini diliyorum .